Szakmai továbbképzési kötelezettség felelős műszaki vezetőknek, műszaki ellenőröknek

Tisztelt Szakmagyakorlók!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a módosított 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 2017. évtől a kamarai tagsághoz nem kötött jogosultsággal rendelkező szakmagyakorlók részére is előírja az évenkénti szakmai továbbképzés teljesítését, így a Felelős Műszaki Vezetői és Műszaki Ellenőri jogosultsággal rendelkezőknek is minden évben részt kell venni SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉSEN is.

Az éves szakmai továbbképzéseket a területi kamarák szervezik, és csak személyes részvétellel teljesíthetők.

A Heves Megyei Mérnöki Kamara az éves szakmai továbbképzéseket ősszel tervezi megtartani, a továbbképzések időpontjáról, helyszínéről, a jelentkezési határidőről e-mailben fogjuk tájékoztatni Önöket.

Más területi kamara által szervezett továbbképzésen is részt vehetnek, a https://mmk.hu/szolgaltatasok/tovabbkepzes/naptar oldalon a területi kamarák által szervezett összes továbbképzést megtalálják.

A több különböző szakterületi jogosultsággal rendelkezőknek is elegendő évente egyszer elmenni szakmai továbbképzésre, de fontos, hogy az 5 éves továbbképzési ciklus alatt mindegyik szakterületén teljesítsen min. 1 alkalommal szakmai továbbképzést.

Az évenkénti szakmai továbbképzések mellett az 5 éves továbbképzési időszak alatt 1 alkalommal a KÖTELEZŐ JOGI TOVÁBBKÉPZÉST továbbra is el kell végezni. A jogi továbbképzés jelenleg csak távoktatásban érhető el, részletes tájékoztató a https://mmk.hu/szolgaltatasok/jogi-kepzes oldalon.

A továbbképzési kötelezettségek (jogi és szakmai) nem teljesítése esetén a szakmagyakorlási jogosultságot felfüggesztjük, a felfüggesztés tényét a közhiteles országos nyilvántartásban feltüntetjük. A felfüggesztés ideje alatt szakmai jogosultsághoz kötött tevékenység nem végezhető.