dr. Szecskó Károly új kötete

Örömmel tudatjuk, hogy a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár kiadásában a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával, rövidesen megjelenik dr. Szecskó Károly új kötete. Az Eszterházy Károly című, száznál is több képet tartalmazó, reprezentatív kiadványt dr. Bitskey István lektorálta. Önköltségi ára 5000,- Ft/kötet.
Tisztelettel kérjük, hogy elővételben támogassátok a könyv megjelenését. Lehetőség van mind magánszemély, mind intézmény vagy szervezet esetében magasabb összeg befizetésére.
Személyesen: a Bródy Sándor Könyvtár olvasószolgálatánál 5000,- Ft/kötet könyvtártámogatói jegy fejében.
Postai úton: 5000,- Ft/kötet könyvtártámogatói jegy ellenében, melyet az alábbi bankszámlaszámra lehet átutalni: 12033007-00102640-00100002
A közleményben a megrendelő nevét, címét, és a kötet megnevezését kell feltüntetni.
Kérdéseivel a könyvtár igazgatóhelyetteséhez, Kelemenné Csuhay Zsuzsannához fordulhat az alábbi e-mail címen: kelemenne.csuhay.zsuzsanna@brody.iif.hu
Részletesebb tájékoztató található a könyvtár honlapján:
https://brody.iif.hu/node/40621
A könyv építészeti és mérnöki vonatkozása:
Eszterházy püspök nagyarányú építkezéseinek megvalósításához építési irodát szervezett, élén az uradalmi építésszel, amelyben a korabeli barokk építészet munkaszervezetének sajátosságait figyelhetjük meg, vagyis a céhes kézműipar és az építési iroda egymás melletti működését. Az uradalmi építőmester legfontosabb feladatköre a mindennapi feladatok kielégítése volt, akit nem kötöttek céhes szabályok, és a munkaadója ízléséhez kellett alkalmazkodnia.
A kötet szorosan követi a szakirodalmi eredményeket, és 28 kisebb fejezetben veszi sorra az életút fontosabb állomásait, amelyek közül a legrészletesebb a Líceumról szóló fejezet. Lélegzetellátóan szép felvételek új szemszögből mutatják be ezt a csodás épületet, amelynek építését a szerző részletesen tárgyalja.